Προτεραιότητα μας στη σύγχρονη εποχή, θα πρέπει να είναι η καλή κατάσταση του σώματός μας, να νιώθουμε άνετοι χωρίς περιορισμούς στην κίνηση και χωρίς πόνο. Η πιο εύκολη και γρήγορη άσκηση που μπορούμε να κάνουμε και που όλοι εφαρμόζουμε συνειδητά ή από ένστικτο, είναι η διάταση, το λεγόμενο stretching.

Τί είναι λοιπόν οι διατάσεις;

Είναι η εφαρμογή της κατάλληλης δύναμης σε διάρκεια και έκταση έτσι ώστε να επιφέρουμε αλλαγή στο μήκος και στην ελαστικότητα γενικότερα των μαλακών μορίων δηλ. τους ιστούς του σώματος που βρίσκονται γύρω από τα οστά, αλλά και που υποστηρίζουν την σωματοδομή του οργανισμού και τη λειτουργία του. Οι δομές που αδιαίρετα υπόκεινται στη διάταση είναι τα αγγεία, ο νευρικός ιστός, η περιτονία που καλύπτει όλους τους ιστούς, καθώς επίσης και το δέρμα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως για μπορέσουμε να εφαρμόσουμε σωστή διάταση απαιτείται σωστή τεχνική, στάση σώματος και κατάλληλη δύναμη έτσι ώστε να έχουμε σωστό αποτέλεσμα χωρίς να επιφέρουμε τραυματισμό σε μαλακά μόρια.

Ποιά είναι τα οφέλη της διάτασης;

Μέσω των διατάσεων, βελτιώνουμε και διατηρούμε το εύρος κίνησης των αρθρώσεων με απώτερο αποτέλεσμα τη διατήρηση του μήκους των μυϊκών ινών αλλά και την αποδοτικότερη λειτουργία τους. Αυτό με τη σειρά του βοηθά στην καλύτερη στάση σώματος η οποία σταδιακά βελτιώνεται. Σε περίπτωση τραυματισμών, οι διατάσεις είναι ένα εργαλείο βασικό και πολύτιμο. Σε όλα τα είδη τραυματισμών, είτε πρόσφατους και οξείς είτε χρόνιους και επαναλαμβανόμενους, το αποτέλεσμα είναι η κάκωση των ιστών. Αξιοποιώντας τις διατάσεις στο κατάλληλο στάδιο της θεραπείας, προάγουμε την αποκατάστασή τους, την αποφυγή δημιουργίας ουλώδη ιστού, την μείωση του πόνου και τη φυσιολογική λειτουργία των αρθρώσεων.

Επιγραμματικά, τα είδη των διατάσεων που ευρέως χρησιμοποιούνται είναι:
1. Ενεργητικές
2. Παθητικές
3. Βαλλιστικές
4. Νευρομυικής διευκόλυνσης (PNF)
5. Περιτονιακής διευκόλυνσης (Myofascial release)

Γενικές οδηγίες:

  • Προσπαθήστε σε κάθε διάταση του προγράμματος να περιλαμβάνονται όλες οι μεγάλες μυϊκές ομάδες
  • Κάντε τουλάχιστον δύο διαφορετικές διατάσεις για κάθε μυ ή άρθρωση
  • Πριν από οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα, χρησιμοποιήστε μικρής έντασης διατάσεις ως μέρος της προθέρμανσής σας
  • Κατά τη διάρκεια της άσκησής σας μπορείτε να ενσωματώσετε μέσης έντασης διατάσεις για να βελτιώσετε την απόδοσή σας
  • Εάν νιώθετε πόνο και ένταση μετά την άσκηση, χρησιμοποιήστε μόνο ελαφρές διατάσεις κρατώντας για 5 -10 δεύτερολεπτα

Παρόλα ταύτα υπάρχουν και αντενδείξεις ή πιο σωστά περιπτώσεις που χρήζουν μεγάλης προσοχής:

  • Σε τραυματισμούς προτιμότερο είναι να διατείνουμε συνολικά τα μαλακά μόρια μετά από 48 ώρες
  • Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει παθολογία π.χ. δισκικά προβλήματα αυχένα ή οσφύος, φρόνιμο θα ήταν οι διατάσεις να γίνονται μόνο από φυσικοθεραπευτές, σε μεμονωμένους μύες και με τις κατάλληλες φυσιοθεραπευτικές τεχνικές
  • Σε εγκυμονούσες οι ποιες έχουν την αίσθηση του πιασίματος ή πόνου στο σώμα τους οι τεχνικές διάτασης θα πρέπει να είναι προσεκτικές και στοχευμένες, φυσικά πάντα με την άδεια του ιατρού που παρακολουθεί την εγκυμονούσα

Πηγή